View job here

Jesteśmy Autenti, szybko rosnąca firmą - #TeamAutenti liczy już ponad 100 osób! Stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie w zakresie e-podpisu i usług zaufania, które wspiera w codziennym funkcjonowaniu tysiące firm w Polsce.

Zaczynamy podbijać rynki zagraniczne, by stać się największym operatorem usługi e-podpisu w Unii Europejskiej. Tworzymy standard podpisu elektronicznego, który raz na zawsze wyeliminuje papier w procesie podpisywania dokumentów. Jeśli podzielasz wizję #paperless i lubisz upraszczać otaczającą Cię rzeczywistość - nie pozwól na siebie czekać i aplikuj!

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • będziesz mieć realny wpływ na produkt - realizujemy projekty także z inicjatywy zespołu
 • stworzyliśmy i rozwijamy Design System - jest to produkt stworzony z inicjatywy naszego zespołu i mamy w nim praktycznie pełną dowolność
 • nasz zespół odpowiada za proces projektowy - masz możliwość dostosowania poszczególnych etapów procesu, adekwatnie do rodzaju i wymagań projektu
 • bliska współpraca - angażujemy zespoły developerskie na wczesnych etapach procesu projektowego
 • atmosfera - zespół product design obecnie składa się z 3 osób, całość zespołu IT to ponad 50 osób. Mamy dobry kontakt i wspieramy się nawzajem. Gramy w piłkę i spotykamy się poza pracą - mamy budżety integracyjne
 • wygodne narzędzia - Figma, Miro, Zeplin, ProtoPie, Axure (dla chętnych), Optimize, Google Analytics, Hotjar i Asana

Co będzie należeć do Twoich obowiązków?

 • zarządzanie zespołem Product Design wraz z optymalizowaniem pracy zespołu, dbaniem o rozwój i motywację członków zespołu
 • opracowywanie rozwoju produktów w oparciu o strategię biznesową i analizę potrzeb użytkowników
 • tworzenie i wdrażanie krótko jak i długoterminowej strategii rozwoju kultury UX w organizacji
 • opracowywanie strategii badawczej w celu weryfikowania założeń projektowych oraz kreowania wizji rozwoju produktu w oparciu o potrzeby użytkowników
 • zarządzanie procesem projektowym wraz z identyfikowaniem ryzyk i dostosowywaniem rozwiązań do istniejących problemów
 • dbanie o zachowanie spójności projektów poprzez regularne design review i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy
 • prowadzenie i nadzorowanie wszystkich projektów, w które zaangażowany jest zespół Product Design
 • stałe monitorowanie trendów i zmiany na rynku UX/UI oraz dzielenie się dobrymi praktykami z zespołem, proaktywne dzielenie się wiedzą, kreowanie nowych pomysłów

Szukamy osoby, która:

 • posiada minimum 5 lat doświadczenia jako Product Designer (lub UI/UX Designer) w tym minimum rok doświadczenia jako Lead Product Designer/Product Designer Team Leader, najlepiej w firmie IT
 • posiada solidne i zróżnicowane portfolio aplikacji webowych i mobilnych, przedstawiające proces projektowy
 • ma umiejętność zarządzania teamem produktowym i kreowaniem wizji rozwoju przy zachowaniu najlepszych standardów projektowych
 • zna standardy i frameworki projektowe jak m.in Lean UX i umie wprowadzać je w proces projektowy
 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne na każdym z etapów projektowych (research, ideacja, projektowanie, walidacja)
 • zna na poziomie zaawansowanym narzędzia: Figma, FigJam, Miro, Protopie, Zeplin, Optimize, Google Analytics, Hotjar, Asana oraz Axure (dla chętnych)
 • potrafi dostarczyć pełen zakres prac projektowych (badania, warsztaty, zakres rozwiązania, makiety, testy i interaktywne prototypy wraz z animacją)
 • przekształca złożone pomysły w proste rozwiązania i umie przekształcić je w zrozumiałe i przyjazne dla użytkownika projekty interfejsów
 • potrafi zarządzać Design Systemem i kreować strategię jego rozwoju
 • dba o szczegóły i najmniejsze detale projektu, pixel perfect nie jest dla Ciebie niczym obcym
 • umie asertywnie argumentować swoje decyzje projektowe

Na co możesz u nas liczyć?

 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego w świecie najnowszych technologii i modeli biznesowych
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej/zdalnej (chcemy od czasu do czasu widzieć się osobiście, żeby budować lepsze relacje)
 • zespół fajnych ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i lubią to, co robią
 • możliwości rozwoju - jesteśmy pewni, że masz wiele cennych pomysłów, które chętnie wprowadzimy w życie
 • budżet szkoleniowy i integracyjny 
 • nowoczesne biuro z parkingiem, dobrą kawą, PlayStation
 • dofinansowanie do zajęć sportowych i prywatną opiekę medyczną - bo Twoja dobra kondycja jest dla nas ważna
 • brak dress code'u i przyjazna atmosfera